Utdelning i FÅAB - "3:12"-reglerna

Aktieutdelning innebär att företaget delar ut fritt eget kapital till ägarna. Fritt eget kapital genereras av företagets vinster, och minskar också med förluster. Aktieutdelning beskattas i inkomstslaget kapital, vilket innebär en lägre skatt jämfört med lön, och därför finns lagreglering som begränsar möjligheten till aktieutdelning, eller snarare möjligheten att beskattas för utdelning till kapitalbeskattning när man som ägare av kvalificerade andelar i ett fåmansaktiebolag delar ut kapital från sitt företag. Denna reglering är bra att känna till när man planerar att i sitt företag genomföra en aktieutdelning. (Fram till år 2000 fanns reglerna i 3 kap. 12 § lagen om statlig inkomstskatt, vilket har givit 3:12-reglerna deras namn).


När man genomför en aktieutdelning

Utdelning kan bara ske om företaget har fritt eget kapital att dela ut, och utdelningen inte äventyrar företagets framtida fortlevnad. Det behöver därför alltid finnas en fastslagen årsredovisning i bagaget där det kan konstateras vilket fritt eget kapital som finns. Vinster som sparas i bolaget kan alltid delas ut senare år.

Regler för utdelning

Enligt de så kallade fåmansbolagsreglerna kan utdelning upp till en viss gräns tas upp som inkomst av kapital och beskattas med 2/3 av 30% (20%). Utdelningar som utbetalas under 2020 ska tas upp som inkomst i deklarationen 2021. Gränsbelopp som inte nyttjas får sparas till kommande år.

Lön eller utdelning?

När du tar ut lön betalar du mer skatt. Dock behöver man oftast ta ut en viss lön - och inte bara utdelning. Lön har inga begränsningar och kan tas ut när som helst. Då betalar man arbetsgivaravgift och källskatt på lönebeloppet. Skatten du betalar för löneutbetalningar bidrar till ditt sociala skydd som allmänpension och socialförsäkringen. 

Utdelning betalar inte in till socialförsäkringen men kostar mindre i skatt. Man är dock begränsad i hur mycket utdelning man kan ta ut till låg beskattning, och utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget tjänst, alltså med samma skatt som om du hade tagit ut det i lön.

Förenklingsregeln

Gränsbeloppet enligt förenklingsregeln uppgår 2021 till 183 700 kronor per bolag. Beloppet beräknas som 2.75 inkomstbasbelopp. Du får endast använda förenklingsregeln på ett bolag i vilket du är delägare.

Huvudregeln

Om du som egenföretagare i ett fåmansaktiebolag har tagit ut minst 421 000 kronor i lön under 2020 kan du använda dig av huvudregeln och få ett större gränsbelopp än vid förenklingsregeln. Gränsbeloppet beräknas enligt huvudregeln som 50 procent av lönesumman plus anskaffningsvärdet för aktierna gånger statslåneräntan (ca 0) + 9 procent. Lönesumman omfattar endast kontant lön och inte förmåner.

Exempel 1

En egenföretagare som äger 100% av ett aktiebolag med 25 000 kronor i aktiekapital och som tagit 421 000 kronor i lön under 2020 får följande gränsbelopp för utdelning under 2021:

50 % x 421 000 kr (lönesumma) + 9 % x 25 000 kr (omkostnadsbelopp) = 212 750 kronor.

Exempel 2

En egenföretagare som äger 100% av ett aktiebolag med 50 000 kronor i aktiekapital och som tagit 463 000 kronor i lön under 2020, och som har 2 st anställda som vardera erhållit 390 000 kronor i lön 2020 får följande gränsbelopp för utdelning under 2021:

50 % x 1 243 000 kr (lönesumma) + 9 % x 50 000 kr (omkostnadsbelopp) = 626 000 kronor.