TJÄNSTEBIL / FÖRMÅNSBIL

För en del företag är anskaffandet av bil självklart eftersom den behövs i arbetet. För en del är det en bekvämlighet, och för en del är det ett smidigt sätt att finansiera drömbilen. 

Ditt företag kan äga eller leasa bilen, varpå du förmånsbeskattas för eventuellt privat nyttjande. Du kan också äga bilen privat och får då göra avdrag för de mil du kör med bilen i tjänsten.  

När företaget äger bilen

När företaget äger eller leasar bilen är en fördel att du har rätt att göra avdrag för alla kostnader som ägandet innebär, till exempel bränsle, underhåll, och reparationer, skatt  och försäkring och värdeminskning. Du beskattas när du använder bilen privat. Om företaget betalar bränslet när du kör privat beskattas du för en drivmedelsförmån. Om du kör bilen privat mer än 100 mil eller vid fler än 10 tillfällen per år beskattas du även för bilförmån. Förmånsvärdet beräknas då utifrån flertalet variabler, och skatteverket har tabeller för varje bilmodell. På skatteverkets hemsida kan man enkelt hitta sitt förmånsvärde i en allmänt tillgänglig kalkylator.

När du äger bilen privat

När du i din verksamhet använder en bil som du äger privat privat får inte företaget stå för kostnader för drivmedel, värdeminskning, underhåll och reparationer. Du får istället beräkna och utbetala skattefri milersättning om 18,50 kronor per mil som körts i tjänsten. Du får också ta ut skattefri ersättning för kostnader som trängselskatt, vägavgifter, parkeringsbiljetter och liknande.

Körjournal

Tänk på att det är viktigt att kunna redovisa hur bilen används i tjänsten, oavsett ägandeskap. Det är alltid bra att föra körjournal då skatteveket anser det vara en dokumentationsform med högt bevisvärde. Man kan också använda GPS och färdskrivare. Det finns bra lösningar att köpa som monteras i bilen, och som håller reda på varje färd och redovisar dem i ett webb-gränssnitt. Det enda man behöver göra är att lägga till information om syfte med färden, om den var privat eller i tjänsten.

Moms

Vid anskaffning av ett fordon bör man fundera på om man ska köpa eller leasa, och vad det har för påverkan på hur momsen ska hanteras. Momsen för fordon är behäftad med särskild reglering och flera faktorer spelar in när det gäller rätten till avdrag för moms.

När du skaffar en bil behöver du veta om det är en personbil eller en lastbil i momshänseende. Lastbilar har full avdragsrätt oavsett finansieringsform, medan personbilar generellt inte har avdragsrätt för moms, med vissa undantag.

Personbil

För personbilar gäller generellt att man inte får dra moms, med undantaget att om företaget leasar bilen medges man avdrag med 50% av momsen så länge bilen körs minst 100 mil per år, medan återstående del bokförs som kostnad. Taxiverksamheter och körskolor har dock full avdragsrätt för momsen på bilar som används i verksamheten.

Lastbil

En bil med en totalvikt om 3500 kg är en lastbil, men en bil som är registrerad som lastbil men väger mindre än 3500 kg och där förarhytten utgör en egen karosserienhet skild från skåpet med en luftspalt emellan är också en lastbil i momshänseende. Även bilar med flak är lastbilar i momssammanhang. För lastbilar har du full avdragsrätt för moms, oaktat om du köper eller leasar bilen.