Holdingbolag, eller..?

Ibland kan det vara en bra ide att äga sina aktier i ett verksamhetsbolag via ett holdingbolag. Det finns en del fördelar med detta och dessa ska vi titta på här. När du startat ett nytt aktiebolag för att använda som holdingbolag kan du överlåta aktier du äger i ett eller flera verksamhetsbolag till anskaffningsvärde utan att det får några skattekonsekvenser. 

Mer kontroll

Normalt ska inte holdingbolag betala skatt på utdelningar från, eller vinst vid försäljning av, aktier i andra privata aktiebolag. Detta innebär att verksamhetsbolag som ägs av endast holdingbolag inte behöver beakta skattekonsekvenser när de planerar utdelning, eller om verksamhetsbolaget ska säljas. Skatteeffekten flyttas upp till de ägande holdingbolagen och de kan var för sig planera sina egna utdelningar och därmed sina egna skatteeffekter. Detta leder till mer kontroll och ett skydd för vinster som genereras i verksamhetsbolaget, då dessa kan fördelas upp till ägarbolagen.

Aktieutdelning

Ett holdingbolag kan alltid tillämpa den så kallade förenklingsregeln för aktieutdelningar i fåmansbolag. 2021 innebär det att ägaren kan dela ut upp till 183 700 kr med låg meskattning (20%). I många fall är detta fördelaktigare än huvudregeln som beräknas på storleken av lönesumman i verksamhetsbolaget och ägarens egna löneuttag.

Dock kan det vara bra att tänka på att lönetunga verksamhetsbolag kan generera stora lönebaserade utdelningsutrymmen, och lönerna för bara räknas in i holdingbolag som äger 90% eller mer av verksamhetsbolaget.