k10 - bilagan

K10 heter bilagan där du som ägare av kvalificerade andelar i ett fåmansaktiebolag deklarerar utdelning och försäljning fåmansaktiebolagsaktier. Bilagan lämnas in tillsammans med din privatdeklaration, oavsett om du tagit utdelning eller inte. Beräknade gränsbelopp sparas nämligen för framtiden.


Vad är ett fåmansaktiebolag, och vad innebär kvalificerad andelar?

Läs mer under FÅAB, "3:12"-reglerna

Förenklingsregeln, schablonmässigt utdelningsutrymme

Enligt förenklingsregeln gäller ett schablonmässigt gränsbelopp, som du får dela ut till låg beskattning. Detta gränsbelopp är 177 100 kronor för 2020 och 183 700 kronor 2021. Det innebär att utdelning upp till dessa belopp beskattas i inkomstslaget kapital till 2/3 (20%).

Huvudregeln, lönebaserat utdelningsutrymme

Om man tar ut tillräckligt stor lön kan man beräkna ett utdelningsutrymme baserat på företagets löner. Då använder man sig av beräkningen enligt huvudregeln för utdelning, och då beräknas utdelningsutrymmet utifrån din egen lön, företagets totala löneutbetalningar samt anskaffningsvärdet på dina aktier. Vid en lön om minst 35 100 kronor i månaden kan du oftast använda dig av huvudregeln.

När man äger aktier i fler än ett fåmansaktiebolag?

Du får bara använda förenklingsregeln för ett av bolagen. Huvudregeln får man använda för de övriga.

Fåmansbolagaktier som överlåts?

Överlåtelser redovisas på K10-bilagan och utdelningsutrymmet följer med aktierna i transaktionen.

Vad händer om du inte utnyttjar ditt tillgängliga utdelningsutrymme?

Om du inta tar någon utdelning sparas utdelningsutrymmet till framtiden och indexuppräknas varje år (3%). För att få tillgodoräkna sig utdelningsutrymme för 2021 ska du ha ägt dina aktier den första januari 2021.